Կրտսեր դպրոցի “ֆոտոգործ” առարկայի ուսումնական ծրագիր

Նպատակ և բովանդակություն

Այս ուսումնական ծրագրի հիմքում ընկած է լուսանկարչական  տեխնիկայի ուսումնասիրությունը և ձեռք բերված տեխնիկական  հմտությունների կիրառումը թեմատիկ նախագծերում: Ծրագիրը բաղկացած է  երեք փոխլրացնող  կետերից`

1.Լուսանկարչական տեխնիկայի ուսումնասիրություն

2.Լուսանկարահանում

3.Լուսանկարչական պրակտիկաների ուսումնասիրում  /հարմարեցված տարիքային տվյալ խմբին/

Յուրաքանչյուր տեխնիկական քննարկում և ուսումնասիրություն զուգորդվում է տվյալ հիմնահարցերը ուսումնասիրող գործնական նկարահանումներով: Ուսումնական պրոցեսի  առաջիկա էտապում ժանրային կամ թեմատիկ խնդիրներ չեն դրվում, սակայն այդ խնդիրները կարող են առաջարկվել աշակերտների կողմից և դառնալ անհատական ուսումնական նախագծեր:  Լուսանկարչական պրակտիկաների ուսումնասիրման թեման բավականին նեղ է և  ընդգրկում է միայն  սոցիալական  հիմնահարցեր պարունակող նյութեր:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s