Կրտսեր դպրոցի 2014-15 ուս. տարվա ծրագիր

“Կինո-ֆոտո” գործունեության  կրտսեր դպրոցի ուսումնական ծրագիր

Բովանդակություն և նպատակ

Լուսանկարչական ապարատը դարձել է մեր կյանքի անբաժան և կարևոր  մասը. եթե մոտավորապես 10-15 տարի առաջ, երբ դեռ թվայնացման տենդենցը այսքան համատարած չէր, և լուսանկարչական ապարատը ոչ բոլորին էր հասու, ապա այժմ  մեծամասնություն են կազմում այն մարդիկ, որոնք ունեն  այն և քիչ  թե  շատ տիրապետում են նկարահանման կանոններին: Եթե որոշ ժամանակ առաջ տեխնիկական գրագիտությունը համարվում էր լավ լուսանկարիչ լինելու չափանիշ, ապա այժմ տեխնիկական առաջընթացի հետ մեկտեղ , լուսանկարչությունը որպես գիտություն կամ արվեստ վերաձևակերպման և վերաիմաստավորման խնդիրներ է առաջ քաշում` անտեսելով նկարահանման տեխնիկայի պրոֆեսիոնալիզմը:

Այս ուսումնական ծրագրի հիմքում ընկած է լուսանկարչական  տեխնիկայի ուսումնասիրությունը և ձեռք բերված տեխնիկական  հմտությունների կիրառումը թեմատիկ նախագծերում: Ծրագիրը բաղկացած է  երեք փոխլրացնող  կետերից`

1.Լուսանկարչական տեխնիկայի ուսումնասիրություն

2.Լուսանկարահանում

3.Լուսանկարչական պրակտիկաների ուսումնասիրում  /հարմարեցված տարիքային տվյալ խմբին/

Ուսումնական պարապմունքների  կազմակերպման մեթոդական նկարագրություն

Ուսումնական հանդիպումները բախկացած են երկու էտապներից՝ նկարահանված նյութի քննարկում ուսումնական կաբինետում և արտադասարանային  պարապմունքներից /նկարահանումներ/, որոնք տեղի են ունենում հիմնականում  դպրոցի հարակից տարածքներում:

2014-15 ուս. տարվա նախագծեր

  1. Բնապահպանական նախագիծ՝ “բնապահպանական պաստառ”/սովորողների նկարահանած նյութերով պատրաստում ենք բնապահպանական թեմաներով  պաստառներ և տարածում դրանք. նախագիծը իրականացվում է երեք էտապներով՝ նյութի ընտրություն- քննարկում, նկարահանում և ֆոտոմոնտաժ: Տևողությունը 3 ամիս
  2. “Ես” լուսանկարչական-հետազոտական նախագիծ . ինքնադիմանկարի առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն, միջավայրի՝ որպես անձի ինքնության կարևորագույն բախկացուցիչ, ուսումնասիրություն /տևողությունը 1 ամիս/
  3. “Փողոց” դոկումենտալ լուսանկարչական նախագիծ. Փողոցի, իրավիճակի, մշակույթի ուսումնասիրություն լուսանկարչական ապարատի միջոցով:

 

Ուսումնական հանդիպումների արդյունքները կհրապարակվեն ֆոտոցուցահանդեսների կամ շնորհանդեսների  միջոցով

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s