Գեղարվեստի կրտսեր դպրոցի կինո-ֆոտո ընտրությամբ գործունեության ուսումնական ծրագիր

Բովանդակություն և նպատակ

Թվային նկարահանող միջոցները` հեռախոսից մինչև լուսանկարչական ապարատ, կազմում են մեր կյանքի անբաժան մասը` ոչ մի կարևոր իրադարձություն չթողնելով առանց <<պաթոսային>> վավերագրման:  Նույնիսկ կարելի է պնդել այն միտքը, որ  իրադարձություններն են տեղի ունենում հանուն վավերագրման: Այդ իսկ պատճառով կարելի է եզրակացնել, որ վավերագրող է հանդիսանում յուրաքանչյուր մարդ, ում մոտ կա իրականությունը վավերագրող որևէ սարք:  21-րդ դարում լուսանկարչությունը որպես գիտություն կամ արվեստ վերաձևակերպման և վերաիմաստավորման խնդիրներ է առաջ քաշում` երբեմն անտեսելով նկարահանման տեխնիկական մասի պրոֆեսիոնալիզմը:

Այս ուսումնական ծրագրի նպատակներն են` լուսանկարչական  տեխնիկայի ուսումնասիրությունը, ստեղծագործական որակների ձեռք բերումը, պատկերը` որպես ինֆորմացիա ըմբռնումը և վերծանումը, ձեռք բերված տեխնիկական  հմտությունների կիրառումը անհատական կամ խմբային թեմատիկ նախագծերում: Ծրագրային մոդուլներն են`

1.Լուսանկարչական տեխնիկայի ուսումնասիրություն լուսանկարչական նախագծերի շրջանակներում

2.Լուսանկարահանում

3.Լուսանկարչական պրակտիկաների ուսումնասիրում  /հարմարեցված տարիքային տվյալ խմբին/

Ուսումնական պարապմունքների կազմակերպման մեթոդական նկարագրություն

Ուսումնական հանդիպումները բախկացած են երկու էտապներից՝ լուսանկարչական նյութերի և նկարահանված նյութերի դիտում-քննարկում  ուսումնական կաբինետում և արտադասարանային  պարապմունքներից /նկարահանումներ/, որոնք տեղի են ունենում հիմնականում  դպրոցի հարակից տարածքներում:

2016-17 ուս. տարվա նախագծեր

  1. Բնապահպանական նախագիծ <<Բնապահպանական պաստառ>>

սովորողների նկարահանած նյութերով պատրաստում ենք բնապահպանական թեմաներով  պաստառներ և տարածում դրանք. Բնապահպանական թեմաները բազմազան են` ջրային ռեսուրսներ, կենցաղային աղբ, հանքաարդյունաբերություն և այլն: Այս նախագծի շրջանակներում սովորողները հնարավորություն կունենան, ծանոթանալով բնապահպանական խնդիրներին,  պատկերել դրանք վավերագրական կամ գեղարվեստական լուսանկարի կամ լուսանկարչական շարքի  միջոցով: Նախագիծը իրականացվում է չորս էտապներով՝

  1. Նյութի ընտրությունքննարկում
  2. Նկարահանում

3.Ֆոտոմոնտաժ` պաստառի պատրաստում

4.Բնապահպանական պաստառի տարածում դպրոցի հարակից  բակերում

Ուսումնական նախագծի տևողությունը` 2 ամիս:

Մասնակիցներ` Գեղարվեստի կրտսեր դպրոցի կինո-ֆոտո ընտրությամբ գործունեության խումբ

 

2.<<Փողոց>> դոկումենտալ լուսանկարչական նախագիծ. Փողոցային լուսանկարչությունը առանձին ժանր է  և տարածված է հատկապես արևմտյան լուսանկարչության մեջ:  Այն փողոցի, այնտեղ գտնվող մարդկանց, ճարտարապետության, իրավիճակի, մշակույթի, ժամանակի, ներկա պատմության  ուսումնասիրությունն է լուսանկարչական ապարատի միջոցով: Այս նախագծի ընթացքում կուսումնասիրենք Երևանի առանձին թաղամասեր: Նախագծի տևողությունը` 2 ամիս:

Ուսումնական հանդիպումների արդյունքները կհրապարակվեն     ֆոտոցուցահանդեսների կամ շնորհանդեսների  միջոցով

Գեղարվեստի կինո-ֆոտո ընտրությամբ գործունեության խումբ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s