Միկրո Երևան. լուսանկարչան-հետազոտական նախագիծ

img_1597

Բովանդակություն.«Միկրո Երևանը» լուսանկարչական-հետազոտական նախագիծ է, որով ուսումնասիրվում են Երևանի հանրային խնդրահարույց տարածքները, քաղաքային ենթակառույցները: Քաղաքը  անընդհատ փոփոխվող մի օրգանիզմ է, որը ենթարկվում է  սոցիալ-քաղաքական , մշակութային   և   տնտեսական  ներգործությունների: Քաղաքական ռեժիմները կամ տնտեսական քաղաքականությունները  փոխում են քաղաքի ճարտարապետությունն ու բովանդակությունը` թելադրելով մշակութային նոր տենդենցներ և մարդկային փոխհարաբերություններ:  Պոստսովետական Հայաստանում ստեղծված քաղաքական ու տնտեսական իրավիճակը ձևափոխեց քաղաքային բնանկարի բովանդակությունը: Որոշակի քաղաքային  էլեմենտներ, որոնք դեռևս ֆիզիկական միջավայր են` սական  չներառված քաղաքային միջավայրի մեջ, վերաձևակերպում են նաև իրենց հարակից միջավայրը՝ ենթարկելով դրանք կառուցվածքային փոփոխությունների:

Նպատակ. այս լուսանկարչական-հետազոտական նախագծի նպատակն է  արխիվացնել  քաղաքային բնանկարները, որոնք կարող են  օգնել մի շարք հետազոտությունների ժամանակ, ինչպես նաև ուսումնասիրել քաղաքային միջավայրը:

Տևողություն՝ մեկ ուսումնական տարի

Արդյունքներ՝ նյութի ցուցադրություն և արխիվացում կատալոգի կամ բլոգի տեսքով

մասնակիցներ՝ Քոլեջի սովորողներ

նախագիծը իրականացվելու է 2016-2017 ուս.-տարում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s