Մենթորական աշխատանք Քոլեջի և Արևմտյան դպրոց-պարտեզի դաստիարակների, դասավանդողների հետ

Աշխատանքը նպատակ ունի   խորհրդատվություն և տեխնիկական աջակցություն ցուցաբերել այն դասավանդողներին կամ դաստիարակներին, որոնց նախագծային աշխատանքը առնչվում է  ֆոտո կամ վիդեո տեխնիկայի կիրառության հետ:

Մենթորական աշխատանքի մեթոդական նկարագրություն:  Աշխատանքը իրականացվելու է դասավանդողի, դաստիարակի առաջարկած կոնկրետ նախագծի հիման վրա: Աշխատանքային փուլերը՝

  1. Մոնտաժային նկարահանումների առանձնահատկությունների ներկայացում
  2. Տեխնիկական խնդիրների լուծում ըստ նկարահանվող նյութի բովանդակության

Աշխատանքի արդյունքները. այս աշխատանքը հնարավորություն կտա ծանոթացնել դաստիարակներին և դասավանդողներին նկարահանման հմտությունների հետ, որի արդյունքում կունենանք որակյալ ֆոտո կամ վիդեո արտադրանք: Արդյունքները կհրապարակվեն դասավանդողի, դաստիարակի բլոգում:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s