Ատեստավորում

  1. Իրավական բաժին

Հանրակրթության մասին օրենք

Կրթահամալիրի ներքին կարգապահական կանոնների փոփոխության առաջարկներ

Այս կետի հետ կապված որևէ առաջարկ չունեմ

2.Տեխնոլոգիական բաժին
Բլոգի քարտեզ /ուսումնական  TV–ին հանդիսանում է այն հարթակը, որտեղ հրապարակում եմ իմ մասնագիտական աշխատանքի արդյունքները, այդ իսկ պատճառով ներկայացնում եմ  TV–ին որպես ուսումնական բլոգ

3.Մասնագիտական բաժին
Մասնագիտական հոդված` 1, 2

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s