Կրտսեր դպրոցի կինո-ֆոտո ընտրությամբ գործունեության խմբի ուսումնական ծրագիր

Կրտսեր դպրոցի կինոֆոտո ընտրությամբ գործունեության խմբի  ուսումնական ծրագիր

Բովանդակություն և նպատակ

Այս ուսումնական ծրագրի նպատակներն են` լուսանկարչական  տեխնիկայի ուսումնասիրությունը, ստեղծագործական որակների ձեռք բերումը, պատկերը` որպես ինֆորմացիաի ըմբռնումը և վերծանումը, ձեռք բերված տեխնիկական  հմտությունների կիրառումը անհատական կամ խմբային թեմատիկ նախագծերում: Ծրագրային մոդուլներն են`

1.Լուսանկարչական տեխնիկայի ուսումնասիրություն լուսանկարչական նախագծերի շրջանակներում

2.Լուսանկարահանում

3.Լուսանկարչական պրակտիկաների ուսումնասիրում  /հարմարեցված տարիքային տվյալ խմբին/

Ուսումնական պարապմունքների կազմակերպման մեթոդական նկարագրություն

Ուսումնական հանդիպումները բախկացած են երկու էտապներից՝ լուսանկարչական նյութերի և նկարահանված նյութերի դիտում-քննարկում  ուսումնական կաբինետում և արտադասարանային  պարապմունքներից /նկարահանումներ/, որոնք տեղի են ունենում հիմնականում  դպրոցի հարակից տարածքներում:

2017-2018 ուստարվա նախագծեր

  1. Բնապահպանական նախագիծ <<Բնապահպանական պաստառ>>

սովորողների նկարահանած նյութերով պատրաստում ենք բնապահպանական թեմաներով  պաստառներ և տարածում դրանք. Բնապահպանական թեմաները բազմազան են` ջրային ռեսուրսներ, կենցաղային աղբ, հանքաարդյունաբերություն և այլն: Այս նախագծի շրջանակներում սովորողները հնարավորություն կունենան, ծանոթանալով բնապահպանական խնդիրներին,  պատկերել դրանք վավերագրական կամ գեղարվեստական լուսանկարի կամ լուսանկարչական շարքի  միջոցով: Նախագիծը իրականացվում է չորս էտապներով՝

  1. Նյութի ընտրությունքննարկում
  2. Նկարահանում

     3.Ֆոտոմոնտաժ` պաստառի պատրաստում

    4.Բնապահպանական պաստառի տարածում դպրոցի հարակից  բակերում

Ուսումնական նախագծի տևողությունը` 2 ամիս:

Մասնակիցներ` Արևմտյան դպրոցի կինո-ֆոտո ընտրությամբ գործունեության խումբ

 

2.<<Փողոց>> դոկումենտալ լուսանկարչական նախագիծ. Փողոցային լուսանկարչությունը առանձին ժանր է  և տարածված է հատկապես արևմտյան լուսանկարչության մեջ:  Այն փողոցի, այնտեղ գտնվող մարդկանց, ճարտարապետության, իրավիճակի, մշակույթի, ժամանակի, ներկա պատմության  ուսումնասիրությունն է լուսանկարչական ապարատի միջոցով: Այս նախագծի ընթացքում կուսումնասիրենք Երևանի առանձին թաղամասեր: Նախագծի տևողությունը` 2 ամիս:

 

Ուսումնական հանդիպումների արդյունքները կհրապարակվեն               ֆոտոցուցահանդեսների կամ շնորհանդեսների  միջոցով

Ուսումնական պրոցեսի համար անհրաժեշտ է, որպեսզի յուրաքանչյուր սովորող ունենա լուսանկարահանման որևէ սարք՝  լուսանկարչական ապարատհեռախոս, պլանշետ և այլն:

                                                                                    Ծրագրի հեղինակ՝ Սուսան Ամուջանյան

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s