Միկրո Երևան

Միկրո Երևան. լուսանկարչական-հետազոտական նախագիծ

Բովանդակություն, նպատակ: <<Միկրո Երևանը>> լուսանկարչական-հետազոտական նախագիծ է, որով ուսումնասիրվում են Երևանի խնդրահարույց հանրային և ոչ հանրային տարածքները, քաղաքային ենթակառույցները, բնակիչներին և այլն: Խնդիրները, որոնք պարունակում են հետազոտվող տարածքները կարող են լինել տարբեր բնույթի և ոլորտի՝ սոցիալական, պատմա-մշակութային, քաղաքական, էկոլոգիական: Այս հետազոտական նախագիծը հնարավորություն կտա ծանոթանալ Երևանի առավել չհետազոտված, չուսումնասիրված կամ չբարձրաձայնված խնդիրների հետ:                                                                 Նախագծի իրականացման փուլերը՝                                                                                                   1. Հետազոտվող տարածքների ընտրություն-քարտեզագրում                                                       2.Ընտրված տարածքների լուսանկարահանում, ուսումնասիրություն, տեղեկատվության ձեռք բերում տարբեր աղբյուրներից                                                                                                    3. Նկարահանված նյութի խմբագրում, մշակում, հրապարակում    

Նախագծի մասնակիցները Քոլեջի սովորողներն են: Նախագծի արդյունքները պարբերաբար կհրապարակվեն, կներկայացվեն կրթահամալիրի կայքում: Նախագծի վերջնական արդյունքները կներկայացվեն կատալոգի տեսքով:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s