Կինո-ֆոտո ընտրությամբ գործունեություն

Կրտսեր դպրոցի կինո-ֆոտո ընտրությամբ գործունեության խմբի ուսումնական ծրագիր

 

Բովանդակություն և նպատակ

Այս ուսումնական ծրագրի նպատակներն են` լուսանկարչական  տեխնիկայի ուսումնասիրություն, ստեղծագործական որակների ձեռք բերում, պատկերային ինֆորմացիայի ընթերցում և վերծանում, ձեռք բերված տեխնիկական  հմտությունների կիրառում անհատական կամ խմբային թեմատիկ նախագծերում: Ծրագրային մոդուլներն են`

1.Լուսանկարչական տեխնիկայի ուսումնասիրություն լուսանկարչական նախագծերի շրջանակներում

2.Լուսանկարահանում

3.Լուսանկարչական պրակտիկաների ուսումնասիրում  /հարմարեցված տարիքային տվյալ խմբին/

Ուսումնական պարապմունքների կազմակերպման մեթոդական նկարագրություն

Ուսումնական հանդիպումները բախկացած են երկու էտապներից՝ լուսանկարչական նյութերի և նկարահանված նյութերի դիտում-քննարկում  ուսումնական կաբինետում և արտադասարանային  պարապմունքներից /նկարահանումներ/, որոնք տեղի են ունենում հիմնականում  դպրոցի հարակից տարածքներում:

      նախագծեր

  1. Բնապահպանական նախագիծ <<Բնապահպանական պաստառ>>

Բնապահպանական թեմաները բազմազան են` ջրային ռեսուրսներ, կենցաղային աղբ, հանքաարդյունաբերություն և այլն: Այս նախագծի շրջանակներում սովորողները հնարավորություն կունենան, ծանոթանալով բնապահպանական խնդիրներին,  պատկերել դրանք վավերագրական կամ գեղարվեստական լուսանկարի կամ լուսանկարչական շարքի  միջոցով: Նախագիծը իրականացվում է չորս էտապներով՝

  1. Նյութիընտրություն– քննարկում
  2. Նկարահանում

Մասնակիցներ` Արևմտյան   կինո-ֆոտո ընտրությամբ գործունեության խումբ:

 

2.<<Փողոց>> դոկումենտալ լուսանկարչական նախագիծ. Փողոցային լուսանկարչությունը առանձին ժանր է  և տարածված է հատկապես արևմտյան լուսանկարչության մեջ:  Այն փողոցի, այնտեղ գտնվող մարդկանց, ճարտարապետության, իրավիճակի, մշակույթի, ժամանակի, ներկա պատմության  ուսումնասիրությունն է լուսանկարչական ապարատի միջոցով: Այս նախագծի ընթացքում կուսումնասիրենք Բանգլադեշի թաղամասերը: Նախագծի տևողությունը` 2 ամիս:

 

Արդյունքները կհրապարակվեն   ֆոտոցուցահանդեսների  միջոցով:

Ուսումնական պրոցեսի համար անհրաժեշտ էորպեսզի յուրաքանչյուր սովորող ունենա լուսանկարահանման որևէ սարք՝  լուսանկարչական ապարատ,  հեռախոսպլանշետ և այլն:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s