Բակային խաղերի տեսահոլովակների ստեղծում

Բովանդակություն, նպատակ: Բակային խաղերը ոչ վաղ անցյալում երեխաների հիմնական ժամանցի միջոցն էր: Սակայն նորանոր տեխնոլոգիաների տարածումը   բակային խաղերը վերջնականապես մղեցին մոռացության գիրկը;   Սակայն բակային խաղերը ի տարբերություն համակարգչային խաղերի զարգացնում են այնպիսի կարողություններ  ինչպիսիք են՝  թիմային վարքագիծ, մարզական կեցվածք և այլն:  Այս նախագծի բովանդակությունն է  վերհիշել բակային խաղերը տեսադասերի միջոցով և տարածել դրանք:
Աշխատանքի մեթոդական նկարագրություն:  Աշխատանքային փուլերն են՝
1. Սցենարական աշխատանք /կադրավորում/
2. Նկարահանում
3.Մոնտաժային աշխատանք
Նախագծի իրականացման ժամանակահատվածը 2 ամիս է՝ հունվար-փետրվար: Նախագիծը իրականացվում է Քոլեջի  սովորողների հետ: Նախագծին մասնակցություն ունեն նաև միջին և արևմտյան դպրոցի դպրոցի սովորողները:  Նախագծի արդյունքները կներկայացվեն կրթահամալիրի կայքում:
Այս նախագծի ընթացքում կնկարվեն հետևյալ բակային խաղերի տեսահոլովակները՝
1. Պահմտոցի
2.Ցատկապարան
3.Մի ոտանի սև սատանա
4.7 քար
5.Գործնագործ
6.Հալամուլա
8.Անուն գոռոցի

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s