Հունիսյան աշխատաժամանակ

Հունիսի 8-30։
Հունիսի 8
Դիպլոմային նախագծերի պաշտպանություն։
Վլոգերային գործունեություն․ կինո-ֆոտո փառատոնի համակարգման աշխատանք
Հունիսի 9
Նախագծային աշխատանք կինո-ֆոտո ընտրությամբ խմբերի հետ
Վլոգերային գործունեություն․ կինո-ֆոտո փառատոնի համակարգման աշխատանք
Հոինիսի 10
Ամառային ճամբարի նախագծային աշխատանք Քոլեջի սովորողների հետ
Վլոգերային գործունեություն․ կինո-ֆոտո փառատոնի համակարգման աշխատանք
Հունիսի 11
Գործունեություն ֆիզիկական միջավայրում
Վլոգերային գործունեություն․ կինո-ֆոտո փառատոնի համակարգման աշխատանք
Աշխատանքային հանդիպում միջին դպրոցի վլոգերների հետ
Հունիսի 12
Աշխատանք բլոգում
Աշխատանք ֆիզիկական միջավայրում
Վլոգերային գործունեություն․ կինո-ֆոտո փառատոնի համակարգման աշխատանք
Հունիսի 15
Աշխատանք բլոգում
Վլոգերային գործունեություն․ կինո-ֆոտո փառատոնի համակարգման աշխատանք
Հունիսի 16
Քոլեջ թիվիի համակարգում
Աշխատանք Քոլեջի  ենթակայքում
Հունիսի 17
Աշխատանք ֆիզիկական միջավայրում
Հունիսի 18
Ինքնակրթություն
Աշխատանք բլոգում
Հունիսի 19
Աշխատանք Քոլեջի լուսանկարչական տաղավարում
Հունիսի 22
Աշխատանք Քոլեջի լուսանկարչական տաղավարում
Հունիսի 23
Աշխատանք ենթակայքում
Լուսանկարների մշակում
Հունիսի 24
Աշխատանք Քոլեջի լուսանկարչական տաղավարում
Հունիսի 25
Քոլեջ թիվիի համակարգում
Աշխատանք ենթակայքում
Հունիսի 26
Աշխատանք Քոլեջի լուսանկարչական տաղավարում
Հունիսի 29
Ախշատանք ֆիզիկական միջավայրում
Հունիսի 30
Աշխատանք Քոլեջի լուսանկարչական տաղավարում
Աշխատանք ենթակայքում

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s