Քոլեջի Լուսանկարչական գործ բաժնի առցանց ուսումնական նախագիծ /սեպտեմբերի 1-15/

Քաղաքային լուսանկարչությունը որպես ինքնուրույն լուսանկարչական ժանր ձևավորվել է լուսանկարչության պատմության հենց սկզբում՝ ձևավորելով լուսանկարչության ինքնատիպ լեզուն, ազատագրելով այն կերպարվեստի ազդեցությունից։ Այս ուսումնական նախագծի նպատակն է՝
1․Ծանոթանալ քաղաքային լուսանկարչության ժանրի առանձնահատկություններին
2․Ծանոթանալ այս ժանրում ստեղծագործած լուսանկարիչների հետ
3․Ստեղծել քաղաքային լուսանկարչության անհատական նախագծեր
Նախագծի մեթոդական նկարագրություն
1․Հանդիպում-քննարկման միջոցով ծանոթացում նախագծին։
2․Անհատական-թեմատիկ նյութի ընտրություն և քննարկում
3․Նկարահանման պրոցես
4․Լուսանկարների խմբագրում և մշակում
Արդյունքներ
Նախագծի արդյունքները կներկայացվեն սեպտեմբերի 15-ին՝ նոր ուսումնական տարվա սկզբին առցանց լուսանկարչական ցուցահանդեսի տեսքով։
Մասնակիցներ
Նախագծի մասնակիցներն են Քոլեջի <<Լուսանկարչական գործ>> բաժնի սովորողները։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s