Տարածքը՝ օբյեկտ. լուսանկարչական-հետազոտական նախագիծ

Բովանդակություն, նպատակ: <<Տարածքը՝ օբյեկտ>> լուսանկարչական-հետազոտական նախագիծ է, որի խնդիրն է ուսումնասիրել Հայաստանի տարբեր քաղաքների, գյուղերի հանրային և ոչ հանրային տարածքները, քաղաքային ենթակառույցները, և այլն: Խնդիրները, որոնք պարունակում են հետազոտվող տարածքները, կարող են լինել տարբեր բնույթի և ոլորտի՝ սոցիալական, պատմա-մշակութային, քաղաքական, էկոլոգիական:                                                                Նախագծի իրականացման փուլերը՝                                                                              1.Հետազոտվող տարածքների ընտրություն, քարտեզագրում, տեղեկությունների հավաքագրում
2. Հետազոտվող տարածքների նկարահանում
3.Լուսանկարների խմբագրում, մշակում և հրապարակում   
Նախագծի մասնակիցները Քոլեջի սովորողներն են: Նախագծի արդյունքները պարբերաբար կհրապարակվեն, կներկայացվեն կրթահամալիրի կայքում: Նախագծի վերջնական արդյունքները կներկայացվեն կատալոգի տեսքով:   
Նախագծի տևողությունը՝ մեկ տարի:

       

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s