Կինո-ֆոտո ընտրությամբ գործունեության ճամբարային նախագիծ

Բովանդակություն, նպատակ։ Ֆոտոպատմությունը հանդիսանում է լուսանկարչական առանձին և ինքնաբավ ժանր, որի նպատակն է ֆոտոշարքի միջոցով ներկայացնել որևէ հերոս կամ իրավիճակ, իրադարձություն։ Նախագծի նպատակն է՝

1․զարգացնել սովորողի մոտ պատկերային ընթերցման ունակությունը
2․ստեղծագործական կարողությունները
3․լուսանկարչական տեխնիկական և կոմպոզիցիոն հմտությունները
Աշխատանքային փուլեր՝
1․Թեմայի ընտրություն, քննարկում
2․Նկարահանում
3․մոնտաժային աշխատանք /ֆոտոֆիլմի կամ սլայդի ձևաչափով/
Մասնակիցներ՝ կինո-ֆոտո ընտրությամբ խմբեր
Նախագծի արդյունքները կհրապարակվեն սովորողի բլոգներում։


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s