Հունվարյան նախագիծ

Թաղամասեր
լուսանկարչական-հետազոտական նախագիծ

Բովանդակություն, նպատակ: Այս լուսանկարչական նախագծի նպատակն է ուսումնասիրել Երևանի թաղամասերը, պատմությունը, մշակույթը, սոցիալական պատկերը, ենթակառուցվածքները, հիմնախնդիրները: Աշխատանքային փուլեր՝
1.Թաղամասի ընտրություն, հետազոտություն
2.Նկարահանում
3.Ստեղծած բովանդակության ներկայացում

Արդյունքներ:
1.Հետազոտական մտքի զարգացում
2.Լուսանկարչական գործիքների ձեռքբերում /կոմպոզիցիոն հիմնախնդիրներ և այլն/
Արդյունքները կհրապարակվեն կրթահամալիրի ենթակայքերում, սովորողների բլոգներում:


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s