Արդյունավետ նկարահանումների առանձնահատկությունները․ սեմինար-պարապմունքներ դաստիարակների հետ

Սեմինար-պարապմունքների բովանդակությունը՝
1․Նկարահանման առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն, ընդհանուր գիտելիքներ նկարահանման լույսի, կոմպոզիցիայի, պահի մասին։
2․Ռեպորտաժային նկարահանումների առանձնահատկությունները։
3․Գործնական աշխատանք

Հանդիպում առաջին
Նկարահանման առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն, ընդհանուր գիտելիքներ նկարահանման լույսի, կոմպոզիցիայի, պահի մասին։
1․Նկարահանման լույս
2․Նկարահանման պլան
3․Հորիզոնի գիծ և ճակատային հատված հասկացողություններ
4․Թվային և օպտիկական զում հասկացողություններ
5․Նկարահանման տեսանկյուն
6․Ձայնի գրագետ կիրառումը տեսանյութերում
7․Տեսանյութերի ընդհանուր բովանդակությունը

Հանդիպում երկրորդ
Ռեպորտաժային նկարահանման առանձնահատկությունները

Հանդիպում երրորդ
Գործնական աշխատանք․ ինչպես նկարել ռեպորտաժ

Հանդիպում չորորդ
Գործնական աշխատանք․ ռեպորտաժային տեսանյութի պատրաստում և մոնտաժային նկարահանում


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s