Ազգային ավանդական խաղերի տեսանյութերի ստեղծում


Բովանդակություն։ Մինչև 5 րոպե տևողությամբ տեսանյութեր, որոնք կպատմեն մեր որևէ ազգային ավանդական խաղի մասին, կցուցադրեն՝ ինչպես պետք է խաղալ և կներկայացնեն խաղի նշանակությունն ու խորհուրդը։ Նախագիծը համագործակցային է, իրականացվելու է կրթահամալիրի այլ դասավանդողների, սովորողների խմբերի հետ։
Տեսանյութերի բովանդակությունը՝

Աղջիկների խաղերը.

 • Ռեզին
 • Բադմինտոն
 • Գործնագործ
 • Քարկտիկ
 • Աչք փակոցի:
  Նպատակը։ Հանրայնացնել մեր ազգային ավանդական խաղերը, տարածել ազգային մշակույթը։
  Նախագծի մասնակիցներ՝ Քոլեջի լուսանկարչական բաժնի սովորողներ։
  Նախագծի տևողություը՝ հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներ։
  Արդյունքները։ Ազգային ավանդական խաղերի տեսափաթեթի ստեղծում։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s