կինո-ֆոտո ընտրությամբ գործունեության ուսումնական ծրագիր

Posted on 

Բովանդակություն և նպատակ

Թվային նկարահանող միջոցները` հեռախոսից մինչև լուսանկարչական ապարատ, կազմում են մեր կյանքի անբաժան մասը` ոչ մի կարևոր իրադարձություն չթողնելով առանց <<պաթոսային>> վավերագրման:  Նույնիսկ կարելի է պնդել այն միտքը, որ  իրադարձություններն են տեղի ունենում հանուն վավերագրման: Այդ իսկ պատճառով կարելի է եզրակացնել, որ վավերագրող է հանդիսանում յուրաքանչյուր մարդ, ում մոտ կա իրականությունը վավերագրող որևէ սարք:  21-րդ դարում լուսանկարչությունը որպես գիտություն կամ արվեստ վերաձևակերպման և վերաիմաստավորման խնդիրներ է առաջ քաշում` երբեմն անտեսելով նկարահանման տեխնիկական մասի պրոֆեսիոնալիզմը:

Այս ուսումնական ծրագրի նպատակներն են` լուսանկարչական  տեխնիկայի ուսումնասիրությունը, ստեղծագործական որակների ձեռք բերումը, պատկերը` որպես ինֆորմացիա ըմբռնումը և վերծանումը, ձեռք բերված տեխնիկական  հմտությունների կիրառումը անհատական կամ խմբային թեմատիկ նախագծերում: Ծրագրային մոդուլներն են`

1.Լուսանկարչական տեխնիկայի ուսումնասիրություն լուսանկարչական նախագծերի շրջանակներում

2.Լուսանկարահանում

3.Լուսանկարչական պրակտիկաների ուսումնասիրում  /հարմարեցված տարիքային տվյալ խմբին/

Ուսումնական պարապմունքների կազմակերպման մեթոդական նկարագրություն

Ուսումնական հանդիպումները բախկացած են երկու էտապներից՝ լուսանկարչական նյութերի և նկարահանված նյութերի դիտում-քննարկում  ուսումնական կաբինետում և արտադասարանային  պարապմունքներից /նկարահանումներ/, որոնք տեղի են ունենում հիմնականում  դպրոցի հարակից տարածքներում:

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s