Ընտրությամբ գործունեության հունվարյան նախագիծ

Միագույն օբյեկտներով կոմպոզիցիաների կառուցում

Բովանդակություն, նպատակ։  Կոմպոզիցիայի կարևոր բաղադրիչ լինելով՝ գույնը ունի մեծ ազդեցություն կոմպոզիցիայի ճիշտ կառուցման գործում։  Հատկապես դժվար է կառուցել այնպիսի կոմպոզիցիաներ, որտեղ գույների բազմազանություն չկան։ Այստեղ առաջանում են հեռանկարային խնդիրներ։  <<Միագույն օբյեկտներով կոմպոզիցիաների կառուցում>> նախագծի նպատակն է ստեղծել լուսանկարչական կոմպոզիցիաներ՝ ընտրելով միայն մեկ գույնի օբյեկտներ։
Դա հնարավորություն կստեղծի՝
1․Լույսի միջոցով աշխատել գույնի հետ
2․Սովորել օգտագործել հեռանկարի օրենքները
3․Կոմպոզիցիոն ճիշտ լուծումներ գտնել
Նախագծի մասնակիցներ՝ Միջին դպրոցի ընտրությամբ գործունեության խումբ։
Նախագծի տևողությունը՝  հունվարի 9-30-ը ։
Արդյունքները կներկայացվեն առցանց ցուցահանդեսի տեսքով։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s